Bye bye 2020. Hello 2021

Et si, pour 2021, en tant que société, nous prenions une résolution ? Celle d’apprendre à vivre ensemble malgré nos différences, puis d’utiliser l’énergie qu’on prendrait pour déverser notre haine à plutôt contacter un proche souffrant de solitude et lui demander comment il va.

Wat als we als samenleving voor 2021 een resolutie zouden opstellen? Deze te leren samenleven ondanks onze verschillen, en vervolgens de energie die we zouden besteden om onze haat uit te storten eerder te gebruiken om een naaste te contacteren die lijdt aan eenzaamheid en hem te vragen hoe zich voelt.

Lire +