Hoe een opstand op voorhand te beteugelen ?

Hoe een opstand op voorhand te beteugelen

Om elke opstand op voorhand te beteugelen, is het voldoende om een collectieve conditionering te creëren die zo krachtig is dat het idee van een opstand niet eens meer in de hoofden van de mensen zal opkomen.

Tekst toegeschreven aan Aldous Huxley en Gunther Anders, maar die in werkelijkheid zou zijn geschreven door Serge Carfantan (2007)

Om elke opstand op voorhand te beteugelen, moet men dat niet met geweld doen. Methoden zoals die van Hitler zijn verouderd. Het is voldoende om een collectieve conditionering te creëren die zo krachtig is dat het idee van een opstand niet eens meer in de hoofden van de mensen zal opkomen.

Het ideaal zou zijn om individuen vanaf hun geboorte te formatteren door hun aangeboren biologische vermogens te beperken. Dan zou de conditionering worden voortgezet door het onderwijs drastisch terug te brengen tot een vorm van professionele integratie. Een ongeschoold individu heeft slechts een beperkte denkhorizon, en hoe meer zijn denken zich beperkt tot middelmatige preoccupaties, hoe minder hij in opstand kan komen. We moeten ervoor zorgen dat de toegang tot kennis steeds moeilijker en elitairder wordt. Laat de kloof tussen mens en wetenschap groter worden, laat de informatie bestemd voor het grote publiek gezuiverd worden van elke inhoud van subversieve aard.

Bovenal, geen filosofie. Ook hier geldt dat we overredingskracht moeten gebruiken en geen direct geweld: we zullen massaal, via de televisie, entertainment uitzenden dat altijd het emotionele of het instinctieve flatteert. We zullen de geesten van de mensen bezighouden met wat zinloos en speels is. Het is goed om met onophoudelijk geklets en muziek te voorkomen dat de geest denkt. We zullen seks in de voorhoede van de menselijke interesses plaatsen. Als een sociaal kalmerend middel is er niets beters.

In het algemeen zullen we ervoor zorgen dat de ernst uit het bestaan wordt verbannen, dat alles van hoge waarde wordt bespot, dat een constante verheerlijking van de lichtheid wordt gehandhaafd, zodat de euforie van de openbaarheid de standaard van het menselijk geluk en het model van de vrijheid wordt. De conditionering zelf zal dus een zodanige integratie opleveren dat de enige angst – die zal moeten worden gehandhaafd – is dat men wordt uitgesloten van het systeem en dus geen toegang meer heeft tot de voorwaarden die nodig zijn voor geluk.

De massamens, die zo ontstaat, moet worden behandeld zoals hij is: een kalf, en hij moet worden bewaakt zoals een kudde moet zijn. Alles wat zijn luciditeit in slaap brengt is sociaal goed, alles wat dreigt te ontwaken moet belachelijk worden gemaakt, gesmoord, bestreden. Elke doctrine die het systeem ter discussie stelt, moet eerst als subversief en terroristisch worden bestempeld, en degenen die het systeem steunen, moeten vervolgens als zodanig worden behandeld.

5 1 vote
Évaluation de l'article
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Montrez tous les commentaires